7 träffar online, 7 oktober – 17 februari
Max 12 deltagare

Ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin

I ursprungliga samhällen välkomnades alla kvinnans livsförändringar. Det fanns ceremonier för att fira den första menstruationen, för att föda barn och att bli en av de äldre i gruppen. Vårt samhälle saknar i stort sett sådana ceremonier, särskilt för övergången till kvinnans sista ålder – den som äldre, vis kvinna. I den här cirkeln får du stöd att utforska vad livsfasen under och efter klimakteriet kan innebära för dig, så att du kan möta förändringen med lugn och nyfikenhet.

Klimakteriet är en viktig händelse i en kvinnas liv. Ofta är dock andras behov (halvvuxna barn, gamla föräldrar, partner), ett intensivt arbetsliv eller andra omständigheter i vägen för att en kvinna ska kunna förbereda sig för och medvetet genomleva denna omställning. Klimakteriet är ett naturligt förlopp som uttrycker sig på många plan. Många kvinnor tar hormontillskott för att reglera sina hormonnivåer och minska symtom. Andra vänder sig till naturmedicinen för lindring. Men känslomässiga, mentala och existentiella utmaningar står hon ofta ensam med och de stora frågorna som övergången ställer, lämnas kanske obesvarade.

Vi möts online vid sju tillfällen under hösten och vintern för att skapa möjlighet för samtal om denna viktiga tid i en kvinnas liv. Vilka förväntningar har vi på klimakteriet? Vilka rädslor? Hur tar vi hand om oss fysiskt, mentalt och känslomässigt? Vilka nya möjligheter och gåvor finns under denna tid i livet?

Gruppens frågor samlas upp, vi hjälps åt att finna svaren.


Träffarna leds av Eva Sanner,
diplomerad psykosyntesterapeut och författare till flera böcker om sexualitet och relationer. Hon har lång erfarenhet av förändringsprocesser, egna och andras, terapi och krishantering. Hon får också inspiration från ayurveda, shamansk visdom med mera.

 

Pris: 2 000 inkl moms
Datum: 7 okt, 28 okt, 18 nov, 9 dec och 30 dec, 20 jan, 17 feb (7 gånger)
Länk för anmälan och betalning: https://simplesignup.se/event/175388-kvinnocirkel-hoest-2021

Alla deltagare kontaktas för en kort intervju före start. Betald avgift återfås inte, men kan föras över till senare kurs vid förhinder. Om kursen blir inställd får du självklart tillbaka det du betalt. Länk till själva cirkeln får du en vecka före kursstart. Mer information, maila eva@evasanner.se

Ett fristående arrangemang på Arena Psykosyntesakademin.