Fortbilda dig och fördjupa dina kunskaper

Fortbildningen är öppen för alla som arbetar med klienter

PsykosyntesAkademin bjuder kontinuerligt in välkända och erfarna psykosynteslärare och lärare från närliggande fält att hålla fördjupande kurser på olika psykosyntesteman, som på olika sätt vänder sig till elever som påbörjat eller avslutat sin utbildning till diplomerad psykosyntesterapeut.

Fortbilda dig och fördjupa dina kunskaper

Vissa kurser eller workshops är öppna även för legitimerade psykologer eller psykoterapeuter eller samtalsterapeuter från närliggande inriktningar. Då annonseras det tydligt.

Fortbildningen är öppen för alla som arbetar med klienter.

Exempel på tidigare fortbildningskurser:

Hösten 2018
Philip Bäckmo ”Existential terapi och psykosyntes”Läs mer»

Andrea Bocconi  ”Psychosynthesis for the Educator”Läs mer»

Våren 2018
Fredrik Lundh  ”Att arbeta compassion-fokuserat med psykosyntes”. Läs mer»
(fortbildning för psykosyntesterapeuter och terapeuter under utbildning)

Hösten 2017
Jonas Dahl och Fredrik Lundh ”Medkänsla och självmedkänsla”  Läs mer»
(öppen halvdagskurs för terapeuter, konsulter och ledare)

Våren 2017
Andrea Bocconi ”A Writing Life” Läs mer»
(öppen kurs och fortbildning för terapeuter)
Skrivande som självterapeutiskt och terapeutiskt verktyg.

Våren 2013
Angelika Dilschmann
”Beröring som terapeutiskt verktyg” (tvådagars kurs)
När är det rätt med beröring och hur vet du som terapeut vad du kan göra.

Hösten 2012
Rosie Manton
”Living Life Through Dance & Creativity”

Våren 2011
Fredrik Lundh
Psykoanalytisk psykoterapi och Acceptance and Commitment Therapy.

Hösten 2010
Fredrik Lundh
Accelerated Experiential Dynamic Psychotherapi samt KBT.

Hösten 2010
Anette Blom (fortbildning för terapeuter på begäran)
”Våra försvar, en resa genom de energimässiga försvaren”.
Lär dig förstå mer om våra olika karaktärstyper och deras energimässiga försvar. Kursen ger dig verktyg både i förståelsen av dig själv och dina klienter.

Hösten 2008
Anette Blom (öppen kurs)
”Våra försvar, en resa genom de energimässiga försvaren”.
Lär dig förstå mer om våra olika karaktärstyper och deras energimässiga försvar. Kursen ger dig verktyg både i förståelsen av dig själv och dina klienter.

Arkiv

Är du intresserad av att veta mer?