Utbilda dig i att handleda andra i klientarbete

Utbilda dig i att handleda andra i klientarbete

Handledarutbildningen vänder sig till dig som vid kursens start har minst 600 klienttimmar. Du skall vara diplomerad psykosyntesterapeut och ha intresse av att utveckla din förmåga att handleda klientarbete. Från ett transpersonellt och integrativt perspektiv i arbete med individer och grupper.

 

 

 

 

Antagningskrav
PsykosyntesAkademin kräver minst 1.000 timmars klientarbete under minimum 5 års tid för att du skall kunna arbeta som handledare för våra elever.

Lärare
Irene Brankin och Liz Specterman, båda med stor erfarenhet inom området. De har tillsammans lagt upp och genomfört motsvarande utbildning både vid The Psychosynthesis and Education Trust och vid PsA. Båda lärarna kommer att närvara vid samtliga kursmoment. Ett skriftligt arbete och handledning på din handledning krävs för diplomering. Examinator är Karl-Arne Gustafsson, fil dr i tillämpad psykologi.

Program
Vi återkommer med program så snart en ny handledarutbildning har schemalagts