Om terapi

Vi har en historia som format oss, på gott och ont.

Om terapi

Vi har en historia som format oss, på gott och ont. Vi har också en oändlig potential som gör oss större än våra fysiska och psykiska begränsningar. Viljan att ständigt se människan ur dessa två synvinklar är ett av psykosyntesens viktigaste bidrag till den moderna psykologin.

I terapi utforskar vi bl a vår historia och våra tidiga upplevelser i livet och tittar på hur dessa upplevelser kommit att prägla vårt nuvarande sätt att vara med oss själva och våra nära relationer. Vi upptäcker mönster i vårt sätt att leva, både bra och mindre bra. Mönster som inte gagnar oss kan förändras för att skapa utrymme för något nytt – ett nytt sätt att se på sig själv, sina relationer och livet.

”Jag började gå i terapi ett år efter att min mamma hade dött. Jag hade fastnat i sorgen och det var som hela livet kom av sig. Efter ett år i terapi mådde jag bra igen och har hittat nya sätt att prata med min fru på. Jag mår bättre än på många år.” /Jan, 39 år

Terapin kan även möta behovet av att tala om existentiella frågor, andlig längtan och livsåskådning. Att, tillsammans med en annan människa, få möjlighet att samtala om det som är viktigt och få hjälp och stöd på vägen mot en ökad självkännedom – det är terapi.

PsykosyntesAkadamien erbjuder möjligheten att gå i terapi till reducerat pris, d v s cirka hälften av marknadsmässiga priser. Som paktikklient går du i terapi hos någon av våra elever som är i slutet av sin utbildning till psykosyntesterapeut. De kallas ”terapeuter under utbildning” vilket innebär att lärare och handledare bedömt att de är mogna att ta emot klienter samtidigt som de går i regelbunden handledning.

Vill du hellre gå till en diplomerad terapeut?
Efter den fyraåriga utbildningen, det skriftliga slutarbetet och tvåhundra klienttimmar med utbildningsklienter har våra elever möjlighet att bli diplomerade. Besök Psykosyntesföreningens hemsida där du hittar en förteckning över alla anslutna terapeuter, diplomerade och sådana som är under utbildning.

Psykosyntesföreningen >>

Sök Psykosyntesterapeut

På Psykosyntesföreningens hemsida kan du söka lämplig terapeut/coacher. I databasen finns också psykosyntesterapeuter som är under utbildning och som tar emot klienter till reducerad kostnad. Dessa har ansvarsförsäkring via respektive utbildningsinstitut och går under utbildningen i kontinuerlig handledning.

Sök på Psykosyntesföreningens sida »

Är du intresserad av att veta mer?