Ta steget in på vår Arena

Fristående erbjudanden i samarbete mellan Stiftelsen Psykosyntesakademin och våra diplomerade terapeuter.
Lite som TEDx eller Open Source – en plattform som samlar fria initiativ i en tydlig ram.

GUIDE FÖR ARRANGÖRER

Syfte och intention

Mer är möjligt om vi skapar tillsammans. Arena Psykosyntesakademin är en idé om samskapande. Med skaparkraften bland alla Diplomerade Psykosyntesterapeuter PSA® och genomslagskraften i PsA:s nätverk och marknadskanaler skapar vi arrangemang både för den som redan känner till psykosyntes och för den som är ny och nyfiken. 

Stor frihet…

Som arrangör kan du föreslå ditt eget format för exempelvis föreläsningar, workshops, fortbildning för terapeuter, events etc. Läs mer längre ner på denna sida.

…eller en färdig grund att bygga på

Om du vill leda personlig utveckling i grupp har vi ett format med en färdig grund för dig att bygga på: 

Psykosyntescirkel – Personlig utveckling i grupp:
6-10 deltagare
2-3 terapeuter
5 träffar à 3 timmar under en period på ca 3 månader

Format för workshops, föreläsningar och andra idéer

Din idé, med kraften i PsA:s varumärke och kommunikation

Att välja att göra ett arrangemang ger dig tillgång till PsA:s kommunikationskanaler, nätverk och varumärket Arena Psykosyntesakademin. Du genomför sedan självständigt. 

Vem kan arrangera på arenan?

Som Diplomerad Psykosyntesterapeut PSA® (eller motsvarande enligt EFPP-standard) har du tillgång till vår arena. Om ni är fler än en ledare gäller detta minst den ena, andra ledare ska ha annan relevant bakgrund. 

Du ska vara medlem i Psykosyntesföreningen, ha en giltig ansvarsförsäkring (behandlingsskadeförsäkring) och vara registrerad för F-skatt och moms. 

Marknadskommunikation

PsA stöttar ditt arrangemang med marknadsföring:
– en webbsida för arrangemanget på PsA:s webb
– en bild till sociala medier
– publicering i PsA:s öppna kanaler på sociala medier
– publicering i PsA:s interna kanaler för elver och alumni
– listning i PsA:s kalendarium
– omnämnande i PsA:s nyhetsbrev (om det passar i tid, utskick ca 6 gånger per år)

 

Prissättning och ekonomi

Du som arrangör sätter själv ditt pris. Du tar emot anmälningar och tar betalt av deltagare. Du betalar en rabatterad hyra för de lokaler på PsA ditt arrangemang behöver. Sedan delar vi på den återstående vinsten 80% till arrangören och 20% till PsA. Är ditt arrangemang ideellt kan vi stötta det på olika sätt. Kontakta oss med din idé!

Exempel:
Intäkt 15 deltagare, pris 2 200 kr ex moms = 33 000 kr
Lokal, 2 dagar: – 4 000 kr
Fika och material: – 1 000 kr
Resekostnader: – 1 000 kr
Totala direkta kostnader = – 6 000 kr
Resultat = 27 000 kr 

Resultatet delas 80/20: Arrangör 21 600 kr (80%)
Psykosyntesakademin 5 400 kr (20%)

Avräkning och fakturering sker efter genomförande.   

Lokaler

Arena-arrangemang genomförs i första hand i PsA:s lokaler söndagar efter 17:00 samt måndag till torsdag. Övriga tider efter överenskommelse. Titta gärna på tillgänglighet i TimeCenter redan nu. Bokning sker efter överenskommelse med rektor. Arena-arrangemang genomför i första hand i PsA:s lokaler eller online. Har du idéer om annan plats, kom med förslag! Lokal Självet är utrustad med teknik för hybridmöten/hybridevents.

Prisexempel: Självet (stora lokalen)
1 000 kr/kväll (ord. 2 000 kr)
2 000 kr/dag (ord. 2 800 kr)

Vi stöttar ibland ideella arrangemang med lokaler, kontakta oss med din idé.

Att forma och förbereda en idé

Har du en idé till arenan, förbered en beskrivning och kontakta psykosyntesakademins rektor. Tänk gärna kring:

 1. Förslag på arrangemangets titel
 2. Syfte
 3. Målgrupp
 4. Omfattning
 5. Tid och plats
 6. Förslag på prissättning
 7. Presentation av dig/er som leder arrangemanget

 

Om formatet Psykosyntescirkel

Psykosyntescirken är ett format som gör det enkelt för dig som terapeut att arbeta med klienter i grupp. Formatet har utformats tillsammans med PsA:s kvalitetsråd och är därför till vissa delar styrt och till andra delar fritt.

En cirkel är ett sätt att arbeta med personlig utveckling i grupp. Formatet innebär att vi arbetar med individuella terapeutiska processer, hållna i grupp, snarare än gruppterapi.

En cirkel kan ha ett tema och en målgrupp som du väljer.

Grundformatet är 5 träffar à 3 timmar.
Inom ramen för varje träff är formatet:
– Kort incheckning
– Ev tema eller övning som startar processen
– “Öppen tid” med plats för 2-3 processer
– Tid för reflektion och ev feedback efter varje process
– Avslutande integration, ev i relation till tema

Vem kan leda en cirkel?

En cirkel ska alltid ledas av en Dipl. Psykosyntesterapeut PSA® med >400 timmar som huvudansvarig terapeut samt en Dipl. Psykosyntesterapeut PSA®, alternativt av en av PsA:s lärare tillsammans med en assistent.

Ni har även möjlighet att ha med en assistent. Assistenten ska vara Dipl. Psykosyntesterapeut PSA® eller psykosyntesterapeut under utbildning som börjat ta emot praktikklienter.

Du ska vara medlem i Psykosyntesföreningen, ha en giltig ansvarsförsäkring (behandlingsskadeförsäkring) och vara registrerad för F-skatt och moms.

Du behöver vara aktiv i handledning hos en handledare som godkänns av PsA (handledaren behöver kunna handleda på arbete med grupper).

Om ni vill ha en assistent ska denna minst vara psykosyntesterapeut under utbildning med ok att ta emot praktikklienter.

Marknadskommunikation

PsA stöttar med marknadsföring:
– en webbsida för arrangemanget på PsA:s webb
– en bild till sociala medier
– publicering i PsA:s öppna kanaler på sociala medier
– publicering i PsA:s interna kanaler för elver och alumni
– listning i PsA:s kalendarium
– omnämnande i PsA:s nyhetsbrev (om det passar i tid, utskick ca 6 gånger per år)

Peer-group för kvalitet och lärande

Vid minst ett tillfälle per termin bjuder PsA in de som leder Psykosyntescirklar till ett “Peer-goup”-forum för kvalitetsutveckling, erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande. Vi tänker oss att träffarna är kostnadsfria och bygger på att var och en delar med sig av erfarenheter och idéer. För varje cirkel du startar bör du delta i två nätverksträffar, helst en före och en efter ditt genomförande.

Screening av deltagare och ansökningsprocess

Deltagare ansöker om att delta i en Psykosyntescirkel genom att besvara ett frågeformulär som bedöms av arrangören. Formuläret administreras i PsA:s system. Arrangören får tillgång till inloggning med google-konto. 

Namn

Vi vill hålla en tydlighet mot våra kunder, därför är vi måna om hur cirklarna benämns. Vi namnger enligt formatet Tema + Psykosyntescirkel + terapeuternas namn.

Exempel: “Äkta möten: Psykosyntescirkel med Yvonne Kievad & Monika Lillevik”. 

Byt inte ut ordet “cirkel” mot andra benämningar.  

Lokaler

Cirklar disponerar utan kostnad ett rum i PsA:s lokaler söndagar efter 17:00 samt måndag till torsdag. Övriga tider efter överenskommelse. Boka i TimeCenter när överenskommelse med rektor om startdatum är klar. Arena-arrangemang genomför i första hand i PsA:s lokaler eller online. Har du idéer om annan plats, kom med förslag!  

Prissättning

För ökad enhetlighet har alla cirklar samma prissättning. Vi testar en trappa med en “pay-it-forward-modell”:
2 000 kr för studerande eller arbetssökande
4 000 kr för normal ekonomi
6 000 kr för den med större ekonomi
6 000 kr + moms för företag
Deltagaren betalar till PsA vid anmälan. 

Vinstdelning, Psykosyntescirkel

Efter genomfört arrangemang görs en avräkning där vi delar på intäkten: 70% till arrangören och 30% till PsA. Då cirkeln genomförs i PsA:s lokaler ingår lokalhyran (söndag efter 17:00 samt måndag till torsdag). 

Exempel, vid ett snittpris på 4 000 kr och 8 deltagare:
Intäkt: 25 600 kr ex moms (32 000 kr ink moms)
Vinstdelning:
70% till arrangörerna = 17 920 kr
30% till PsA: 7 680 kr

Hur startar jag en cirkel?

Det första steget är att du hittar en partner som du vill arbeta med och eventuellt även en assistent. När ni har format ett team och en idé kontaktar ni PsA:s rektor och presenterar er idé:

 1. Förslag på målgrupp
 2. Eventuellt tema
 3. Förslag på startdatum och tider
 4. Presentation av er som terapeuter, inklusive en kort reflektion om era styrkor och fallgropar som team 
 5. Namn på handledare

Allmänna principer

Principer

• Politiska och religiösa arrangemang är inte tillåtna.
• Ingen pseudovetenskap. Allt som sker på arenan behöver inte vara vetenskapligt, men arrangören får inte missbruka vetenskapligt språk för att göra ogrundade påståenden.
• Öppenhet och nyfikenhet är avgörande. Ingen arrangör får göra anspråk på att leverera ”sanningen”.

Etisk ramverk

Cirklarna jämställs annat arbete som praktiserande psykosyntesterapeut och du omfattas av Psykosyntesföreningens etiska ramverk. 

Workshops, föreläsningar, utbildning och andra arrangemang som inte är terapi hanteras inom ramen för Pyskosyntesakademins etiska ramverk för utbildningar. 

 

Varumärke & logotyp

Du kan använda namnet Arena Psykosyntesakademin och tillhörande logga i din egen kommunikaiton om arrangemanget. Laddar ner loggan här:
För digitala media: Färg (png RGB)Vit/transparent (png RGB)
För tryck: Färg (pdf CMYK)

Psykosyntesakademins vanliga logga får inte användas. 

I all kommunikation ska det vara tydligt att du är en fristående arrangör och inte anställd på, lärare på eller representant för Psykosyntesakademin.

Copyright och immateriella rättigheter

Allt material du själv andvänder förblir din egendom om inget annat avtalas med PsA. 

Du ansvarar för att du har rätt att använda det material du använder i genomförandet.