Vi domineras av allting som vårt själv identifieras med. Vi kan dominera och ta kontroll över allting som vi avidentifierar oss från.

Roberto Assagioli